فرهاد حسنلو آهنگ بسیار شاد ارکستری 

 عزیزم عزیزترینم ای پناه آخرینم 

من همونم که تو میخوای تویی عشقم تویی دینم 

دانلود این آهنگ