آهنگ فوق شاد ظالیم ظالیم - ابراهیم تاتلیس   Zalim Zalim 

کمتر کسیه که از آهنگ و این خواننده اوجوبه خاطره نداشته باشه 

دانلود این آهنگ