درخواستی از شیرین بانو 

آهنگ ناز اتمه از بیزیم شابان ترکیب آذری و کردی شبیه آهنگ قدیمی ناز نکن کوروس

 ناز اتمه ناز اتمه من سنه عاشیقیم ناز اتمه ناز اتمه 

من سنی سومیشیم قلبیمی ورمیشیم سوزونه شکر قات .... 

 عمرومه بیر کولو گونشسین آیدان اولدوزدان والاه گوزلسین 

کاشکی بو یای طالع گولیدی بو قیز بیزه گلین گلیدی

دانلود این آهنگ